82. Kā mēs varam iegūt žēlīgu sirdi?


Psalmi    117. nodaļa

1 Teiciet To Kungu

Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas!
2 Jo pilna varenības Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi. Alelujā!





Apgabals Konkordance Rakstuvietas