168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?


Psalmi    4. nodaļa

1 Dieva miers

Dziedātāju vadonim, cītaras pavadībā. Dāvida dziesma.
2 Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs! Kad biju spaidos, Tu manā priekšā pavēri durvis - tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu!
3 Cilvēku bērni, cik ilgi lai mans gods paliek kaunā? Cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst, un pieķersities meliem?
4 Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis. Viņš uzklausa visas manas lūgšanas.
5 Dusmojiet, bet negrēkojiet! Pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad esat jau savās guļasvietās, un klusiet! (Sela.)
6 Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz To Kungu!
7 Gan daudzi saka:"Kas dos mums laimi?" Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu!
8 Tu esi devis lielāku prieku manai sirdij nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam.
9 Es apgulšos mierā un dusēšu, jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā.

Apgabals Konkordance Rakstuvietas